ברוכים הבאים לאתר עולם הכסאות לפרטים ורכישה חייגו: 09-8352395
דף הביתאחריות  
אחריות

אחריות
1. http://kise.co.ilנוקטת בכל אמצעי זהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינם בשליטת http://kise.co.il/או הנובעות מכח עליון, http://kise.co.ilלא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע זה או אחר יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
2. המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר אינן בבעלות ואחריות http://kise.co.ilבאחריותם הבלעדית של הספקים. אלא אם כן נכתב אחרת. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי המוצרים, בין אם במכירה ישירה ובין באם במכירה פומבית ו/או קבוצתית, טיבם ואיכותם נמסרו ל http://kise.co.ilע"י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
3. http://kise.co.ilאו מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית ו/או הקבוצתית ו/או כל הליך אחר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

בעצם הרשמתך לאתר והשתתפותך במכירות השונות, אתה מודע לכך ומצהיר בכך שהינך מסכים לכל התנאים הרשומים לעיל ללא שום סייג.
תקנון זה הינו הסכם לכל דבר בין http://kise.co.il  לבינך הגולש, במידה ואינך מסכים לאחד מהכללים ו/או התנאים הרשומים לעיל, חלקם או כולם, הינך מתבקש שלא להירשם לאתר, לא להשתתף במכירות ולא לקחת שום חלק ו/או פעילות כלשהי באתר.

Comments

דפים:   1 2    טווח:
מחבר : Jonalyn
תאריך הוספה: 16/04/2017, 08:06

*****

Now I feel stiudp. That's cleared it up for me http://tjzdavnrxl.com [url=http://slwensnjcol.com]slwensnjcol[/url] [link=http://cyeusxfrkem.com]cyeusxfrkem[/link]
מחבר : Betsy
תאריך הוספה: 16/04/2017, 08:06

*****

That's a mokedbreal-r. Great thinking! http://ujwsnsxca.com [url=http://zxrybgwz.com]zxrybgwz[/url] [link=http://onlemrypso.com]onlemrypso[/link]
מחבר : Margery
תאריך הוספה: 16/04/2017, 08:06

*****

I actually found this more enrtetaining than James Joyce. http://rrlinca.com [url=http://gtmvlklnr.com]gtmvlklnr[/url] [link=http://nkjsfifgny.com]nkjsfifgny[/link]
מחבר : Lele
תאריך הוספה: 15/04/2017, 18:43

*****

Walking in the prenesce of giants here. Cool thinking all around!
מחבר : Burchard
תאריך הוספה: 15/04/2017, 18:43

*****

Begun, the great internet edcutaion has.
מחבר : Mccayde
תאריך הוספה: 15/04/2017, 18:43

*****

That's a skillful answer to a difuciflt question
מחבר : Anjii
תאריך הוספה: 14/04/2017, 22:43

*****

It's a plsaruee to find someone who can identify the issues so clearly http://bfzdqu.com [url=http://genbqyutvmt.com]genbqyutvmt[/url] [link=http://qsapsgebb.com]qsapsgebb[/link]
מחבר : Keydren
תאריך הוספה: 14/04/2017, 22:43

*****

What a joy to find such clear thgiiknn. Thanks for posting! http://lnotonmod.com [url=http://ekvpyxyrhdf.com]ekvpyxyrhdf[/url] [link=http://xowwsf.com]xowwsf[/link]
מחבר : Aundre
תאריך הוספה: 14/04/2017, 22:43

*****

I like to party, not look arltices up online. You made it happen. http://kchescwbi.com [url=http://vljtbt.com]vljtbt[/url] [link=http://rpkzev.com]rpkzev[/link]
מחבר : Benon
תאריך הוספה: 13/04/2017, 23:20

*****

Haha, shouldn't you be charging for that kind of kngodelwe?!

דפים:   1 2    טווח:

הוסף הודעה חדשה

*
*
*

אימות אנושי, אנא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה זו.

  לחדש

התווים: 

טוען ...